Xiaomi-niň we Redmi-niň käbir smartfonlary indi täzelenmez

Xiaomi-niň we Redmi-niň käbir smartfonlary indi täzelenmez

Xiaomi kompaniýasy EOS (End of Support) derejesine ýeten smartfon modelleriniň sanawyny täzeledi. Onuň täze görnüşine birnäçe gymmat bolmadyk modeller goşuldy. Indi olar üçin hiç hili täzelenmeler – täze programma üpjünçiligi-de, howpsuzlyk täzelenmeleri-de çykarylmaz. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Indi goldawa eýe bolmajak smartfon modelleriniň sanawyna Xiaomi Mi 8, Mi 9 we Redmi 7A goşuldy. Bu gurluşlar iň soňky täzelenme hökmünde MIUI 12.5-i aldy. 25-nji awgustdan başlap görkezilen modeller Xiaomi-den hiç hili howpsuzlyk ýa-da MIUI programma üpjünçiliginiň täzelenmesine eýe bolmaz.
Ulanyjylara könelişen gurluşy ulanmak bilen baglanyşykly töwekgelçiliklerden habarly bolmak möhümdir – köne gurluşlar eksploýtlaryň dürli görnüşlerine has gowşak bolup biler. Eger sizde Xiaomi-niň Xiaomi EOS sanawyna goşulan gurluşy bar bolsa, howpsuzlyk boýunça hünärmenler has täze modellere geçmegi maslahat berýärler.