"Täsin" çagalar dünýäsi "Garri Potteriň" äheňinde şüweleň guraýar

"Täsin" çagalar dünýäsi "Garri Potteriň" äheňinde şüweleň guraýar

«Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän «Täsin» çagalar dünýäsi hemmeleri 28-nji awgustda «Garri Potter» eseriniň äheňinde taýýarlanylan şüweleňe gatnaşmaga çagyrýar. 

Joan Roulingiň dünýä belli bu eseri esasynda guraljak şüweleň çagalar üçin ýatdan çykmajak sowgat bolar. Şüweleňi gurnaýjylar onuň körpeleriň hem-de olaryň ene-atalarynyň göwnünden turjakdygyny wada edýärler.
Körpejäňizi jadyly ertekiler dünýäsine getiriň!
Giriş deslapky sargyt boýunça amala aşyrylar.
Başlanýan wagty: 28-nji awgust, 19:00-da
Bir biletiň bahasy – 100 manat.

Howlugyň, ýerler çäkli!
Habarlaşmak hem-de ýerleri bronlamak üçin telefon belgileri: 90-78-15 / 90-78-45
Salgy: Aşgabat ş., «Aşgabadyň Ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gaty.