Jokowiç US Open-e gatnaşmajakdygyny habar berdi

Jokowiç US Open-e gatnaşmajakdygyny habar berdi

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç US Open-de çykyş etmejekdigini habar berdi. Dünýäniň öňki birinji raketkasy giriş düzgünleri sebäpli ABŞ-a girip bilmez. Koronawirusa garşy sanjym almakdan ýüz öwrendigi üçin Jokowiç ýurda girip bilmeýär diýip, championat.com belleýär.

“Gynansak-da, men US Open üçin Nýu-Ýorka gidip bilmeýärin. Söýgüden we goldawdan doly habarlaryňyz üçin hemmäňize minnetdar. Meniň tennisçi dostlaryma-da üstünlik arzuw edýärin. Men gowy formamy we oňyn söweşiji ruhy saklaryn. Korta ýene-de çykmak mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşaryn. Tiz wagtdan görüşeris, tennis dünýäsi” – diýip, Jokowiç sosial ulgamlarda ýazdy.

Öň, serbiýaly tennisçi Australian Open-de oýnap bilmedi. Ol koronawirusa garşy sanjym almakdan boýun gaçyrandygy sebäpli ol ýere baryp bilmedi.
US Open-iň häzirki çempiony russiýaly Daniil Medwedewdir.