3-nji sentýabrda “Garaşsyzlygyň merjen däneleriniň” jemleýji tapgyry geçiriler

3-nji sentýabrda “Garaşsyzlygyň merjen däneleriniň” jemleýji tapgyry geçiriler

3-nji sentýabrda zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçiriler. Ony guramaçylykly geçirmek üçin görülýän taýýarlyk işleri barada 26-njy awgustdaky Hökümet mejlisinde wise-premýer Ş.Amannepesow hasabat berdi.

Hususan-da, wise-premýer bäsleşigiň jemleýji tapgyryna aýdymçy çagalaryň 18-siniň hem-de tans, aýdym-saz we halk döredijilik toparlarynyň 13-siniň gatnaşmaga hukuk gazanandygyny habar berdi.
Döwlet Baştutany zehinli çagalary ýüze çykarmak boýunça işleri geljekde-de dowam etmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere 3-nji sentýabrda geçiriljek ýaş ýerine ýetirijileriň konsertine taýýarlygyň barşyna talabalaýyk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.