Aşgabatda ýüzbe-ýüz görnüşde türkmen-özbek syýasy geňeşmeleri geçirildi

Aşgabatda ýüzbe-ýüz görnüşde türkmen-özbek syýasy geňeşmeleri geçirildi

26-njy awgustda Daşary işler ministrliginde Türkmenistana gelen Özbegistan Respublikasynyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda türkmen-özbek geňeşmeleri geçirildi.

Duşuşygyň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar iki ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň arasynda bu işi ilerletmek üçin duşuşyklaryň guralmagynyň wajypdygyny bellediler.
Geňeşmeleriň netijeleri boýunça degişli resminama gol çekildi.