Ýaponiýada täze Toyota Sienta bilen tanyşdyrdylar

Ýaponiýada täze Toyota Sienta bilen tanyşdyrdylar

Toyota Motor kompaniýasy Sienta kompaktwenasynyň üçünji nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada 23-nji awgustda Drom portaly habar berdi.

Üçünji generasiýanyň Sientasynyň gurluşynyň esasynda TNGA GA-B modul şassisi ýatýar. Baza konfigurasiýasynda salonyň bäş orunlyk komponowkasy bar, üstüne pul goşsaň 7 orunlygy hem teklip edilýär. Salonda smartfon üçin lotok, torba üçin gaňyrçak, gazly içgileri saklaýjy bar. Öňki oturgyjyň arkalygyna USB-portlar hatarlanyp goýlan.
Täze Toyota Sienta-nyň toplumyna ýarymawtopilot Toyota Teammate girýär. Ol adam gatyşmazdan, dest tigrini dolandyryp, geçirijini tizleşdirip, tormoz berdirip we onda-oňa geçirip bilýär. Mundan hem başga, ulagda Advanced Park ulgamy bar, onuň kömegi bilen ulag sürüjisiz özbaşdak togtap bilýär.

Toyota Sienta XP210-yň standart toplumyna kuwwaty 120 at güýjüne deň bolan, benzin bilen işleýän bir ýarym litrlik motor oturdylan. Ol wariator bilen sazlaşýar.
Ulagyň gibrid görnüşi hem bar, onda benzinli motor elektrohereketlendiriji bilen sazlaşýar. Ulagyň herekete getirijisi öňdäki hem bolup bilýär, E-Four ulgamly doly hem bolup bilýär (typançak ýollarda pes tizlikde sürlende ugralan pursady ýa-da sürlüp barýarka işledilýän yzky okdaky aýratyn elektromotor). 
Ýaponiýada benzin modifikasiýaly täze Sienta-nyň başlangyç bahasy 1 950 000 ýen.