«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

2-30-njy sentýabrda «Türkhowaýollary» Türkmenbaşy bilen Stambulyň arasynda her hepdäniň duşenbe we anna günleri çarter uçuşlaryny amala aşyrar.

Türk awiakompaniýasynyň ORIENT agentligine habar bermegine görä, iki ýurduň arasynda howa gatnawlaryny doly dikeltmek heniz meýilleşdirilmeýär.
Uçarlar 15:00-da Stambuldan uçup, 19:55-de Türkmenbaşa gonar. Türkmenbaşy şäherinden howa gämileri 22:25 uçup, Stambula 23:50-de gonar.
Ekonom-klassyň bir tarapynyň peteginiň bahasy ABŞ-nyň 698 dollaryna, biznes-klass ABŞ-nyň 1495 dollaryna barabar bolar. Mugt ýük daşamagyň çägi - 40 kg.