«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

  • 16.08.2022 08:10
  • 58647
«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

2-30-njy sentýabrda «Türkhowaýollary» Türkmenbaşy bilen Stambulyň arasynda her hepdäniň duşenbe we anna günleri çarter uçuşlaryny amala aşyrar.

Türk awiakompaniýasynyň ORIENT agentligine habar bermegine görä, iki ýurduň arasynda howa gatnawlaryny doly dikeltmek heniz meýilleşdirilmeýär.
Uçarlar 15:00-da Stambuldan uçup, 19:55-de Türkmenbaşa gonar. Türkmenbaşy şäherinden howa gämileri 22:25 uçup, Stambula 23:50-de gonar.
Ekonom-klassyň bir tarapynyň peteginiň bahasy ABŞ-nyň 698 dollaryna, biznes-klass ABŞ-nyň 1495 dollaryna barabar bolar. Mugt ýük daşamagyň çägi - 40 kg.


04.12.2023 08:25
26187

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...

27.11.2023 15:24
28287

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.11 — 03.12)

Türkmenistana aram salkyn howa aralaşdy. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +12 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howanyň sowamagyna garaşylýar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy...

27.11.2023 13:16
103575

Ertir Aşgabatda «Agro Pak» azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi açylýar

28-30-njy noýabrda Aşgabatda «Agro Pak Türkmenistan – 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlaýar. Sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen «Sofuar» kompaniýasy...

20.11.2023 08:14
24011

Hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar: Türkmenistanda garaşylýan howa maglumaty (20.11 — 26.11)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar...