Insaýder iPhone 14-iň köpçülige görkeziljek senesini aýan etdi

Insaýder iPhone 14-iň köpçülige görkeziljek senesini aýan etdi

The Galox lakamly wideobloger we insaýder iPhone 14-iň hatara çykjak senesini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, iPhone 14 seriýasynyň 13-nji sentýabrda goýberilip başlanmagy mümkin. Gürrüň smartfonyň diňe bir bildiriş etmek bilen çäklenilmän, hut şol günüň özünde satuwa hem goýberilmeginiň ähtimaldygy barada barýar

Garaşylyşy ýaly, täze smartfonlaryň ekranynyň diagonaly iki görnüşde çykar - 6,1 dýumlyk we 6,7 dýumlyk. Şonuň bilen birlikde iPhone 14-iň we iPhone 14 Max-yň A15-iň prosessorlaryny aljak has ýönekeý modelleri, şeýle hem A16-nyň çipi goýlan Pro/Pro Max wersiýalary hem bolar.
Soňky çykan modellerde "monogaşly" ekran, öňküräk modellerde bolsa çaklaňja kese kesikli ekran bolar. Ýönekeý modeller bilen kaşaň modelleri görnetin tapawutlandyrmak üçin başga-da aýratynlyklaryň bolmagyna garaşylýar.