Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Aşgabada geldi

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Aşgabada geldi

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň  VI sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.

Eýranyň Prezidenti bilen bilelikde türkmen paýtagyna ýurduň ýokary derejeli wekiliýeti hem geldi. Onuň düzümine resmi adamlar, şeýle hem işewür wekiller girdi.
Aşgabada ugramazynyň öň ýanynda, Raisi Hazar deňziniň kenarýaka döwletleriniň umumy baýlygy bolup durýandygyny, sammitde bolsa Hazarda ulag ulagmynda we tebigy serişdelerini dolandyrmakda hyzmatdaşlyk etmegiň maslahatlaşyljakdygyny belledi.
Hazarýaka döwletleriniň ählisi bilen hyzmatdaşlykda Hazar deňziniň üsti bilen üstaşyr daşamalary artdyrmak meselesi Eýran üçin ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar diýip, eýran habar beriş serişdeleri ýazýar.