Ispaniýada adatdan daşary yssy howa sebäpli 9 müň gektar tokaý ýandy

Ispaniýada adatdan daşary yssy howa sebäpli 9 müň gektar tokaý ýandy

Ispaniýada tokaý ýangynlary Sýerra-de-la-Kulebro sebitiniň demirgazyk-günbatar böleginde tokaýyň tas 9 müň gektaryny ýok etdi. Bu barada “The Guardian-a” salgylanyp, ren.tv habar berýär.

Ýangynyň döremegine Ýewropadaky adatdan daşary yssy howa sebäp boldy. Neşiriň maglumatlaryna görä, çaklamalar tokaý ýangynlarynyň has uzaklara ýaýrap biljekdigi bilen alada döredýär.
Ýangyn sebäpli 200 töweregi adam öýlerini terk etmäge mejbur boldy, ýene 3 müň adam ýangynyň golaýdadygy sebäpli Ispaniýanyň merkezindäki tematiki seýilgähden ewakuasiýa edildi. Häzir ýangyn söndürijiler Kataloniýanyň tokaýlarynda-da ýangyn bilen göreşýärler.
Adatdan daşary yssy howa Fransiýada hem gözegçilik edilýär. Ýurduň käbir ýerlerinde sinoptikler howanyň temperaturasynyň 42 gradus we ondan ýokary boljakdygyny çaklaýarlar. Gyzyl Haç guramasy Tuluza şäherindäki öýsüzleriň arasynda süýji suwuň paýlanmagyny ýola goýdy. 
Öň, ýylyň dowamyndaky iň yssy gün Beýik Britaniýada hasaba alyndy. 17-nji iýunda termometr 30 gradusdan ýokary temperaturany hasaba aldy.
Ýatlap geçsek, geçen tomus tokaý ýangynlary Türkiýäni gurşap aldy. Netijede, 40-dan gowrak ilat nokady zyýan çekdi. Ýangyn Antalýa, Mugla, Adana, Mersine, Marmarise we beýleki käbir sebitlere ýaýrady.