Hindistanda suw joşmasy netijesinde pida bolanlaryň sany 63-e ýetdi

Hindistanda suw joşmasy netijesinde pida bolanlaryň sany 63-e ýetdi

Hindistanyň demirgazyk-gündogaryndaky Assam we Meghalaýa ştatlarynda güýçli ýagyşlar sebäpli emele gelen suw joşmalarynyň, süýşgünleriň netijesinde adam pidalarynyň sany 63-e ýetdi. Bu barada ýekşenbe güni Press Trust of India habarlar agentligi sebit häkimiýetleriniň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi.

Öň, pidalaryň sanynyň 31-digi habar berilýärdi.
Habarlar agentliginiň maglumatlaryna görä, suw joşmalary güýçli musson ýagyşlary netijesinde emele geldi we 3,1 mln adamyň başyna ýetdi. 10 adam, şol sanda 3 çaga dereksiz ýiten hasaplanylýar.
NDTV teleýaýlymynyň habar bermegine görä, Assamda 4 müň sany oba suw astynda galdy, 156 müň adam ýerli häkimiýetler tarapyndan wagtlaýyn ýaşamak üçin döredilen 514 sany lagere göçürildi.