Chanel moda öýüniň eýeleri 5 mlrd dollar diwidend aldylar

Chanel moda öýüniň eýeleri 5 mlrd dollar diwidend aldylar

Chanel moda öýüniň eýeleri bolan doganlar Werthaýmerler 2021-nji ýylda diwidend görnüşinde 5 mlrd dollar gazandylar. Bu barada gazeta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär.

2021-nji ýylda Alen we Žerar Kaýman adalarynda hasaba alnan holding kompaniýasynyň üsti bilen iki gezek 2,5 mlrd dollar diwidend aldylar. Bu korporatiw hasabatynyň taryhynda Chanel üçin iň uly töleg boldy.
2021-nji ýylda moda öýüniň arassa girdejisi 4 mlrd dollar, esasy işden gazanan girdejisi 15,6 mlrd dollar boldy. Bu görkezijiler pandemiýadan öňki görkezijiler bilen deňleşýär. 2022-nji ýylda doganlaryň baýlygy 37% ýokarlanyp, 90 mlrd dollara ýetdi. 2016-njy ýyldan bäri Werthaýmerler diwidend görnüşinde, takmynan, 8 mlrd dollar aldylar. 2021-nji ýylda tölegler soňky bäş ýyldaky umumy mukdaryň ýarysyndan gowragyna deň boldy.
Hünärmenler şeýle girdejini pandemiýadan soň moda harytlaryna we gözellik predmetlerine islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Şeýle-de, pandemiýa döwründe Chanel önümlerine isleg artyp, bu hem bahalaryň ýokarlanmagyna getirdi. Mysal üçin, bir model torbasy 2021-nji ýylyň dekabrynda ABŞ-da 8 200 dollara satyldy. Bu 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 60% gymmatdyr.