Türkmenistanyň biržasy: bir hepdede bahasy 100 million dollara golaý geleşik baglaşyldy

Türkmenistanyň biržasy: bir hepdede bahasy 100 million dollara golaý geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 90 million 922 müň dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen karbamidi satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýanyň, BAE-niň, Gyrgyzystanyň we Türkiýäniň telekeçilerine dürli görnüşli tekiz reňklenen we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi. 
Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewür toparlaryň wekilleri bahasy 1 million 551 müň manada deň bolan nah ýüplügi satyn aldylar.