Ukraina «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazandy

Ukraina «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazandy

“Ýewrowideniýe – 2022” aýdym-saz bäsleşiginiň finalynda Ukrainanyň Kalush Orchestra topary ýeňiji boldy. Baýrak alanlaryň üçlügine Beýik Britaniýa bilen Ispaniýa hem girýär. Bu barada BBC News habar berdi.

“Stefania” aýdymy tomaşaçylaryň ses bermeleriniň netijesi yglan edilenden soň birinji orny eýeledi. Solist Oleg Psýuk bu aýdymy öz ejesine, şeýle-de öz çagalaryny uruş belasyndan goraýan ähli aýallara bagyşlady. Bu ýyl bäsleşik Italiýanyň Turin şäherinde geçirildi. 
Kalush 2019-njy ýylda döredilen rep-topary bolup, onuň ady Ukrainanyň Iwano-Frankowsk welaýatynyň Kaluş şäheriniň ady bilen baglanyşyklydyr.
Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiý topary aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazanmagy bilen gutlady.
Tomaşaçylaryň we emin agzalarynyň ses bermeleriniň umumy netijesine görä, Ukraina 631 bal bilen ýeňiş gazandy. Ikinji orny 466 bal bilen Beýik Britaniýa eýeledi. Bu ýurtdan “Space Man” aýdymy bilen aýdymçy Sem Raýder çykyş etdi. Üçünji orny Ispaniýa – aýdymçy Şanel “SloMo” aýdymy bilen eýeledi. 
Şeýle-de, ýeňijileriň bäşligine Şwesiýa we Serbiýa girdi. Şwesiýadan “Hold Me Closer” aýdymy bilen aýdymçy Korneliýa Ýakobs, Serbiýadan “In Corpore Sano” kompozisiýasy bilen Konstrakta çykyş etdi.