GDA-nyň daşary işler ministrleri 13-nji maýda Duşanbede duşuşarlar

GDA-nyň daşary işler ministrleri 13-nji maýda Duşanbede duşuşarlar

Indiki hepde — 13-nji maýda Duşanbe şäherinde GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň maslahatynyň mejlisini geçrimek meýilleşdirilýär.

Ministrler arkalaşygyň çäklerinde özara hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumy boýunça pikir alşarlar, möhüm halkara we sebitara temalary, şol sanda Ukrainadaky ýagdaýy hem ara alyp maslahatlaşarlar.
DIM-iň Maslahatynyň mejlisinde daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek we çuňlaşdyrmak boýunça ilkinji nobatdaky hereketleriň meýilnamasyna, daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky maslahat alyşmalaryň meýilnamasyna, syýahatçylyk ulgamynda esasy guramany döretmegiň meselelerine we düýpli barlag işleriniň talaplaryna laýyklykda, ylmy işleriň meýilnamasyna garalar.
Daşary işler ministrleriniň maslahatynyň mejlisi däp boýunça ýylda iki gezek geçirilýär. Ýazky mejlis Duşenbede geçenden soň, güýzkini 13-nji oktýabrda Nur-Sultanda geçirmek meýilleşdirilýär.