Serdar Berdimuhamedowa musulman döwletleriniň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelip gowuşýar

Serdar Berdimuhamedowa musulman döwletleriniň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelip gowuşýar

Tutuş musulman dünýäsinde giňden bellenilen Oraza baýramy mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna dostlukly döwletleriň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelip gowuşýar. Gutlaglary iberenleriň hatarynda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman ben Abdelaziz Al Saud, Owganystanyň Hökümetiniň Başlygy Alhaj Molla Mohammad Hasan Ahund bar.

Gutlaglary iberenler Prezident Serdar Berdimuhamedowy rehimdarlygy we ruhy päkligi alamatlandyrýan, adamzady agzybirlige, parahatçylyga çagyrýan mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanyna berk jan saglyk, bagtyýarlyk, doganlyk türkmen halkyna hem-de tutuş musulman ymmatyna bolsa abadançylyk, parahatçylyk, durnuklylyk arzuw edýärler.