BSGG bir hepdede dünýäde kowid bilen kesellänleriň sanynyň 21% azalandygyny habar berdi

BSGG bir hepdede dünýäde kowid bilen kesellänleriň sanynyň 21% azalandygyny habar berdi

Geçen hepde 4,5 milliondan gowrak adam koronawirus bilen keselledi, 15 müňden gowrak adam ýogaldy. Kesel hadysalarynyň sany geçen ýedi gün bilen deňeşdirilende 21%, ölüm sany 20% azaldy diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) habar berýär.

Guramanyň hepdelik býulleteninde bellenilişi ýaly, “täze COVID-19 hadysalarynyň we ölümleriň sany mart aýynyň ahyryndan bäri azalýar”. Geçen hepde bilen deňeşdirilende 18-nji aprelden 24-nji aprel aralygynda bu azalma degişlilikde 21% we 20% boldy: BSGG-e 4 548 226 adamyň keselländigi we 15 134 adamyň ýogalandygy barada habar gelip gowuşdy.

Geçen hepde (11 – 17-nji aprel) bilen deňeşdirilende kesellänleriň sanynyň azalmagy, aýratynam, Gündogar Ortaýer deňzinde (minus 30%), Günbatar-Ýuwaş umman sebitinde (minus 28%), Ýewropada (minus 23%) we Günorta-Gündogar Aziýada (minus 6%) hasaba alyndy. Şonuň bilen birlikde, keseliň Afrikada (plýus 32%) we Amerikada (plýus 9%) ýokarlanandygy bellige alyndy. Ölüm sanynyň azalmagy Gündogar Ortaýer deňzinde (minus 34%), Günbatar-Ýuwaş umman sebitinde (minus 33%), Ýewropada (minus 23%) we Amerikada (minus 19%) hasaba alyndy. Ölüm sany Afrikada (plýus 110%) we Günorta-Gündogar Aziýada (plýus 41%) ep-esli ýokarlandy.

BSGG dünýäde ýaýraýan esasy ştammyň koronawirusyň omikron görnüşidigini ýatlap geçýär.