UEFA Çempionlar ligasynyň ýarym finallaryny üýtgetmegi meýilleşdirýär

UEFA Çempionlar ligasynyň ýarym finallaryny üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň futbol assosiasialarynyň birleşigi (UEFA) Çempionlar ligasynyň ýarym final oýunlaryny üýtgetmek mümkinçiligine garaýar. Bu barada The Times neşiri habar berýär.

Çeşmäniň habar bermegine görä, ýarym finalyň oýunlarynyň ýatyrylmagy mümkin — Ýewropa klublarynyň assosiasiasy ýarym finallary we turniriň finalyny bir hepdäniň dowamynda bir şäherde «Dörtleriň finaly» formaty görnüşinde  geçirmegi teklip etdi.
Häzir ýarym finalyň oýunlary iki tapgyrda geçirilýär: klublar öz meýdançasynda we myhmançylykda oýnaýarlar. Şonda toparlaryň birine artykmaçlyk berýän «myhmançylykdaky gol» hukugy ýatyryldy.
Bu möwsümde Çempionlar ligasynyň ýarym final tapgyryna Madridiň «Realy» we «Mançester Siti», şeýle hem «Wilarreal» bilen «Liwerpul» çykdylar.
Garşydaşlaryň birinji jübütiniň arasyndaky güýç synanyşykda iňlisler üstün geldiler. Olar birinji oýunda 4:3 hasap bilen utdular.
«Wilarreal» — «Liwerpul» jübütinde hem ýeňiş Angliýanyň wekilleriniňki boldy. Hasap 2:0 bilen tamamlandy.
Jogap oýunlary 3-nji we 4-nji maýda Ispaniýada geçer.