1-nji maýdan Aşgabadyň kinoteatrlary we kinokonsert merkezleri işläp başlaýar

1-nji maýdan Aşgabadyň kinoteatrlary we kinokonsert merkezleri işläp başlaýar

1-nji maýdan başlap Aşgabat şäherindäki kinoteatrlar we kinokonsert merkezleri gaýtadan işläp başlar. «Türkmenistan» we «Watan» kinokonsert merkezleriniň şeýle-de «Aşgabat» kinoteatrynyň administrasiýalarynyň maglumatlaryna görä, bu ýerlerde raýatlar üçin ozalky tertipde filmlerdir körpelere üçin multfilmler görkeziler.

Kinoteatra we kinokonsert merkezlerine gelýän raýatlar arassaçylyk kadalaryny berjaý edip, agyz-burun örtüklerini bellenilen talaplara görä dakynmalydyrlar.