Apreliň ahyrynda Aşgabatdan Moskwa ýörite uçuş amala aşyrylar

Apreliň ahyrynda Aşgabatdan Moskwa ýörite uçuş amala aşyrylar

29-njy aprelde «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçary bilen Aşgabatdan Moskwa nobatdaky ýörite uçuş amala aşyrylar. Degişli bildiriş Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň Telegram-kanalynda neşir edildi.

Aşgabatdan uçuş wagty — ýerli wagt bilen 10:00.
Petekleriň satuwy Aşgabatda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň edara binasynda 27-nji aprelde başlanýar. Petegiň bahasy - 600 dollar. Töleg walýutada geçirilýär. Töleg boýunça goşmaça maglumatlary awiakompaniýadan anyklap bolar.
Daşary ýurtly raýatlar üçin Russiýada uçulanda 48 sagat möhleti bolan otrisatel PZR test barlagynyň jogaby hökmanydyr.
29-njy aprele meýilleşdirilen Aşgabat-Moskwa ýörite uçuşynyň ýolagçylary Russiýa boýunça ondan soňky üstaşyr uçuşlary üçin petekleri S7 Airlines awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky edarasyndan alyp bilerler.