Mýunheniň «Bawariýasy» yzygider onunjy gezek Germaniýanyň çempiony boldy

Mýunheniň «Bawariýasy» yzygider onunjy gezek Germaniýanyň çempiony boldy

23-nji aprelde Ýulian Nagelsmannyň şägirtleri Bundesliganyň çäklerinde Dortmundyň "Borussiýasy" bilen duşuşdylar. Duşuşygyň eýýäm birinji ýarymynda Germaniýanyň häzirki çempionlary özlerine iki gol artykmaçlyk gazandylar. Serž Gnabri bilen Robert Lewandowski tapawutlandylar. Ikinji ýarymda Emre Janyň tagallasy bilen "Borussiýa" bir gol geçirmegi başardy. Emma duşuşygyň ahyrynda oýna giren, dünýäniň iň oňat oýunçylarynyň bäşligine girýän Jamal Musiala 3-nji goly geçirip, hasaby 3:1-a çykardy.

Bu ýeňiş "Bawariýa" Germaniýanyň çempiony bolmaga mümkinçilik döretdi. Şunlukda, Mýunheniň klub yzygider onunjy gezek çempion bolup, Ýewropanyň Top-5 çempionatlarynyň rekordyny goýmagy başardy.
Turiniň "Ýuwentusynyň" hasabynda 9 ýeňiş bardy. Yzygider 7 tituly gazanmak "Liona" başardypdy we "Real" yzygider bäş gezek Ispaniýanyň çempiony bolmagyň hötdesinden gelipdi.