«Nebitmaş» täjik kompaniýasyndan 10 müň tonna alýumin önümlerini satyn alar

«Nebitmaş» täjik kompaniýasyndan 10 müň tonna alýumin önümlerini satyn alar

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň “Nebitmaş” döwlet kärhanasyna önümçilik işlerinde zerur bolan 7 müň tonna sozulan alýumini hem-de 3 müň tonna guýma alýumin taýynçlaryny satyn almak barada Täjigistan Respublikasynyň “Таджикская алюминиевая компания” (TALCO) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnamalary tapgyrlaýyn baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu baradak degişli Karara 22-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.   

Resminamanyň maksady ýurduň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmekden, gaýtadan işleýän senagat önümçiliklerini innowasion esasda ýola goýmakdan, içerki bazarlary daşary ýurtlarda öndürilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlar bilen bolelin üpjün etmekden ybaratdyr.