«Mançester Ýunaýted» Erik ten Hag bilen şertnama gol çekişdi

«Mançester Ýunaýted» Erik ten Hag bilen şertnama gol çekişdi

Amsterdamyň «Aýaks» klubunyň tälimçisi 2022-nji ýylyň tomsunda «Mançester Ýunaýtede» geçer. Bu barada iňlis klubunyň metbugat gullugy yglan etdi.

Şertnama 2025-nji ýyla çenli niýetlenilip, ýene-de bir möwsüm uzaldylyp bilner. 52 ýaşly hünärmen kluba möwsümiň ahyrynda goşular.
Ten Hag «Aýaksa» 2017-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär. Kluba ýolbaşçylyk etmek bilen, ol Niderlandlaryň çempionatynda oňa iki gezek ýeňiş gazandyrdy we iki gezek milli kubogy alyp berdi.

"Biz Erike şowlulyk arzuw edýäris, sebäbi häzir onuň ünsi  "Aýaksdaky" möwsümi üstünlikli tamamlamaga gönügen we bu tomus ony "Mançester Ýunaýtedde" garşylamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys" - diýip, iňlis klubunyň sport direktory Jon Merto aýtdy.  

«MÝ» Iňlis premýer-ligasynda altynjy orny eýeleýär, topar 54 bal gazandy. Öňde barýan "Mançester Sitiden" 23 bal yza galýar.