Toyota täze dört silindrli hereketlendirijileriň önümçiligine 383 million dollar goýar

Toyota täze dört silindrli hereketlendirijileriň önümçiligine 383 million dollar goýar

Toyota kompaniýasy ABŞ-yň territoriýasynda dört silindrli motorlaryň önümçiligini ýola goýmak üçin 383 million dollar maýa goýýandygyny mälim etdi. Carscoops-yň ýazmagyna görä, resmi habaryň käbir kesgitlemeleri Toyotanyň şeýle kysymly täze hereketlendirijileri işläp taýýarlamaga hyýallanýandygyny görkezýär.

Maýa goýumynyň 222 million dollar möçberindäki iň bölegini Amerikanyň Alabama ştatyndaky Toyota zawody alar. Bu ýerde dört silindrli motorlary ýygnamak üçin täze önümçilik hataryny döretmek meýilleşdirilýär,  soňlugy bilen şol motorlar Toýota awtoulaglarynyň özünde-de, gibrid gurluşlarynyň düzüminde-de ulanylar.
Toyotanyň hereketlendirijileri goýberjek ýene bir täze kärhanasy  Kentukki ştatyndadyr. 2021-nji ýylda oňa 460 milliondan gowrak pul harçlandy, bu ýyl bolsa kompaniýa önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin ýene 16 million dollar maýa goýýar. 
Galan serişde Toyotanyň kuwwat beriji agregatlary düzýän şaýlary goýberýän ýene iki sany amerikan kärhanasyny döwrebaplaşdyrmaklyga we giňeltmeklige goýberiler.