WhatsApp-da täze funksiýa peýda boldy

WhatsApp-da täze funksiýa peýda boldy

WhatsApp-yň administrasiýasy serwise göni programmanyň özünde messenjeriň dilini üýtgetmek mümkinçiligini girizdi. Bu barada WABetaInfo portaly ýazýar.

Munuň üçin WhatsApp-yň sazlamalaryna geçip, “programmanyň dili” bölümine girmeli we zerur dili saýlamaly. Öň, bu funksiýa Hindistan ýaly käbir ýurtlaryň diňe beta-synagçylary üçin elýeterlidi. 
Häzirki wagtda messenjeriň sazlamalarynda programmanyň dilini üýtgetmek ähli ýurtlaryň beta-synagçylary üçin elýeterlidir. WhatsApp-yň ähli ulanyjylarynyň bu mümkinçilikden haçan peýdalanyp biljekdigi heniz belli däl.