Çempionlar ligasy: «Liwerpul» ýarym finalda «Willareal» bilen duşuşar

Çempionlar ligasy: «Liwerpul» ýarym finalda «Willareal» bilen duşuşar

Çempionlar ligasynyň çärýek final duşuşygynda iňlisleriň «Liwerpuly» portugallaryň «Benfikasy» bilen deňme-deňlikde oýnady. Iki oýnuň netijesi boýunça ýaryşy «Liwerpul» dowam eder.

Liwerpulda «Enfild» stadionynda geçirilen duşuşyk 3:3 hasabynda tamamlandy.
Birinji oýunda mersisaýdlylar myhmançylykda 3:1 hasabynda ýeňiş gazanypdylar. Ýarym finalda «Liwerpul» nemesleriň «Bawariýasyny» ýaryşdan çykaran «Willareal» bilen duşuşar.
«Liwerpul» taryhynda alty gezek Çempionlar ligasynyň ýeňijisi boldy we üç gezek finalda utuldy. Soňky gezek mersisaýdlylar 2019-njy ýylda Çempionlar ligasynyň çempiony bolmagy başarypdylar.