Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 7-nji aprelde gol çeken Karary bilen, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Resminamanyň maksady Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmekden hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmekden ybaratdyr.