Türkmenistanda bank kartlaryny ulanyjylaryň sany 4 mln 823 müňe golaýlady

Türkmenistanda bank kartlaryny ulanyjylaryň sany 4 mln 823 müňe golaýlady

Türkmenistanyň banklary üstümizdäki ýylyň başyndan bäri (1 aprele çenli ýagdaý boýunça) ulanyjylara 52 müň 33 sany bank kartyny berdi diýip, ýurduň Merkezi banky habar berýär.

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri hereket edýän bank kartlarynyň sany 4 million 770 müň 961 sany bolanlygyndan 4 million 822 müň 944-e çenli artdy.

Ýurtda agzalan döwür içinde her iş gününde 900 töweregi täze bank karty açyldy, bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň sanlylaşdyrylmagyna we sanly bank hyzmatlarynyň çygrynyň giňemegine ýardam berdi.

"Daýhanbank" döwlet täjirçilik banky 1 million 732 müň 708 sany bank kartyny goýberip, berlen bank kartlarynyň sany boýunça öňde barýar. Onuň yzy bilen sanawda  "Türkmenistan" we "Türkmenbaşy" banklary gidýär.