Wan Dam Kongo demokratik respublikasynyň diplomatik pasportynyň eýesi boldy

Wan Dam Kongo demokratik respublikasynyň diplomatik pasportynyň eýesi boldy

Asly belgiýaly meşhur kinoaktýor Žan-Klod Wan Damm çarşenbe güni Kongonyň paýtagty Kinşasada Kongo demokratik respublikasynyň diplomatik pasportyny aldy. Bu barada Kongonyň Politico täzelikler portaly habar berýär.

"Meni bu ýerde uly söýgi bilen garşylandyklary üçin Kongo minnetdarlyk bildirýärin - diýip, 61 ýaşly aktýor dabaraly dessur mahalynda aýtdy. - Ilçiniň mertebesi maňa ýaşlara, sporta we Kongonyň ýabany tebigatyna hemaýat etmek maksady bilen, halkara goldawy işjeňleşdirmäge kömek eder".

Wan Damma diplomatik pasporty Kongo DR-nyň prezidenti Feliks Çisekediniň adyndan ýurduň daşary işler ministriniň orunbasary Sami Adubango gowşurdy.
Kongo DR-da Wan Damm juda meşhur. Muňa aktýoryň afrika ýurdunyň günorta-gündogarynda ýerleşen Lubumbaşi şäherinde doglandygy barada dörän ýerli rowaýat hem şaýatlyk edýär. Emma Wan Damm Belgiýanyň paýtagty Brýusselde dünýä inýär, onuň ene-atasy bolsa Kongonyň Ýokarky Katanga welaýaty bilen gatnaşykda bolupdyr. 
Wan Damm dünýä kinematografiýasyndaky meşhurlygyny söweş sungatynyň ussady hökmünde gazandy. Ol elliden hem gowrak filmde surata düşdi.