Aşgabatda «awtoulagsyz günlerde» haýsy köçelerde hereket çäklendiriler?

Aşgabatda «awtoulagsyz günlerde» haýsy köçelerde hereket çäklendiriler?

TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli Aşgabat şäher häkimliginiň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy bilen, ekologiýa çäresiniň çäklerinde Aşgabatda bir hepdelik — 4-11-nji aprel aralygynda awtoulaglaryň hereketi çäklendirildi. Herekete çäklendirme bir hepdäniň dowamynda 08:00-dan 18:00 aralygynda dowam eder. Çäklendirme hususy awtoulaglara degişli bolup, jemgyýetçilik ulaglary — awtobuslar we taksiler adaty tertipde hereket eder.

ORIENT agentliginiň Aşgabat şäher häkimligine salgylanyp habar bermegine görä, paýtagtymyzyň köçeleriniň we şaýollarynyň bir bölegi hususy ulaglaryň hereketi üçin açyk bolar. Bu köçelere şular degişli: Aşgabadyň DEMIRGAZYGYNDA — Gurbansoltan eje şaýoly, Kemine köçesi we Magtymguly şaýoly; GÜNORTASYNDA  Köpetdag şaýoly; GÜNBATARYNDA —  Bekrewe ýaşaýyş toplumyndan Gurbansoltan eje şaýoly aralyk; GÜNDOGARYNDA — Ankara köçesinden «Parahat - 7» ýaşaýyş toplumyna çenli.
Aşakda görkezilen çyzgyda Aşgabatda şu hepde 8:00-dan 18:00-a çenli awtoulag hereketi çäklendirilen köçeler we şaýollar gyzyl reňk bilen bellenildi.