29-njy martda Türkmenistanda metjitlere barmak boýunça çäklendirmeler ýatyrylýar

29-njy martda Türkmenistanda metjitlere barmak boýunça çäklendirmeler ýatyrylýar

29-njy martda Türkmenistanda metjitlere barmak boýunça çäklendirmeler ýatyrylýar. Bu barada Turkmenportal ýurduň Müftüligine salgylanyp habar berýär.

2-nji aprelde başlanýan mukaddes remezan aýy mynasybetli 2-nji aprelden Türkmenistanyň çägindäki ähli metjitler adaty tertipde hereket edip başlar. Metjitlere barmaklyk arassaçylyk-öňüni alyş kadalaryny berk berjaý etmek esasynda amala aşyrylar.