Raşid Meredow Yslamabatda gyrgyz kärdeşi bilen duşuşdy

Raşid Meredow Yslamabatda gyrgyz kärdeşi bilen duşuşdy

22-nji martda YHG-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 48-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi. Hususan-da, Türkmenistanyň ddaşary işler ministriniň w.w.ý.ý. R.Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri R.Kazakbaýew bilen gepleşikleri geçirildi.

Söhbetdeşligiň çäklerinde ministrler syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ähli ugry boýunça ikitaraplaýyn türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň uzak möhletleýin esasda ösdürilmegi üçin bar bolan ägirt uly mümkinçilikleriň ähmiýetini belläp geçdiler.