26-njy martda Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça uçuş amala aşyrylar

26-njy martda Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça uçuş amala aşyrylar

26-njy martda «Türkhowaýollary» kompaniýasy tarapyndan Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy guralar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň «Telegram» hasabynda habar berilýär.

Habar berlişi ýaly, ýörite uçar gatnawyndan Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn bolýan Russiýanyň raýatlary we başgalar hem peýdalanyp bilerler. Petek almak ýa-da goşmaça maglumat üçin «Turkish Airlines» awiakompaniýasynyň şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.