Irden sagat 7-de Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy

Irden sagat 7-de Türkmenistanda Prezident saýlawlary başlandy

Şu gün, 12-nji martda irden sagat 7-de Türkmenistanda Prezident saýlawlarynda ses bermek üçin döredilen saýlaw uçastoklarynyň 2577-si saýlawçylary kabul edip başlady. Bu barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň saýtynda habar berilýär.

Ses berişlik agşam sagat 19-da tamamlanar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň jemi 3435950-si hasaba alyndy.
Has takygy, Ahal welaýatynda 454507-si, Balkan welaýatynda 286058-si, Daşoguz welaýatynda 729082-si, Lebap welaýatynda 709396-sy, Mary welaýatynda 804768-si, Aşgabat şäherinde 452139-sy hasaba alyndy.
Şeýle hem, daşary ýurtda 23,840 saýlawçylar hasaba alyndy.