Apple Russiýada önümleriniň satuwyny togtatdy we serwisleriň işini çäklendirdi

Apple Russiýada önümleriniň satuwyny togtatdy we serwisleriň işini çäklendirdi

Apple kompaniýasy Russiýada önümlerini satmagy bes edýär we hyzmatlaryň işini çäklendirýär. Bu barada kompaniýanyň beýannamasynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“Biz Russiýada ähli harytlarymyzyň satuwyny bes etdik. Geçen hepde biz ýurtdaky distribýutorlarymyza eksporty togtatdyk. Apple Pay-iň we beýleki hyzmatlaryň ulanylmagy çäklendirildi. RT News we Sputnik News programmalary Russiýanyň çäginden daşary App Store-den ýüklemek üçin elýeterli däl. Biz ukrainaly raýatlar üçin howpsuzlyk çäresi hökmünde Apple Maps-de trafigiň görkezilmegini we bolup geçýän wakalaryň habar berilmegini aýyrdyk” – diýlip, beýannamada aýdylýar. 

Apple-iň Russiýada resmi saýtynda harytlary satyn almak mümkinçiligini ýapandygyna TASS-yň habarçysy göz ýetirdi. Ähli harytlarda “eltip bermek” sütüninde “häzirki wagtda elýeterli däl” diýlip görkezilýär.
Häzirki wagtda resmi saýtda iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods we “akylly” öý üçin harytlary satyn almak mümkin däl.
24-nji fewralda ABŞ Ukrainada ýörite harby hereketleriň başlamagy bilen baglylykda Russiýa üçin mikroelektronikany, şeýle-de awionikany we howa gämileri üçin bölekleri eksport etmäge ygtyýarnama almak düzgünlerini güýçlendirdi.