Microsoft Windows 12-ni döredip başlady

Microsoft Windows 12-ni döredip başlady

Täze Windows düýbünden başgaça operasion sistema bolar diýip, “Ghacks” neşiri ýazýar. Onuň çykjak senesi nämälim bolsa-da, käbir detallary we mümkinçilikleri eýýäm belli.

Microsoft Windows 11 bilen birlikde öňki operasion sistemalaryň işlemegine esas bolan Windows-yň köne esasynyň bir böleginden ýüz öwürmek isleýär. Operasion sistemanyň täze wersiýasy Windows 10X-iň käbir gurluşlaryny öz içine alar we ony ulanmak üçin TPM 2.0 kriptoçibiniň we Microsoft Pluton-yň bolmagy hökmany talap bolar.
Microsoft Pluton – bu kompaniýa tarapyndan AMD, Intel we Qualcomm bilen hyzmatdaşlykda döredilen howpsuzlyk çibi. TPM çiplerinden tapawutlylykda, Pluton gönüden-göni merkezi prosessora gurnalýar. Indiki operasion sistemanyň işinde howpsuz ýükleme funksiýasy hem has möhüm rol oýnar.
Windows 12-ni ulanmak üçin Home we Pro ulanyjylary üçin Microsoft akkaunty gerek bolar. 
Ýatlap geçsek, Microsoft geçen ýylyň oktýabr aýynda dünýädäki ähli ulanyjylar üçin durnukly wersiýa Windows 11-i çykardy. Gurnamak üçin gabat gelýän kompýuterlerde Windows 10-yň eýeleri üçin täzelenme mugt.