Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy žurnalistler üçin brifing geçirdi

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy žurnalistler üçin brifing geçirdi

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan Tbilisi şäherinde geçirilen onlaýn brifing 2022-nji ýylyň ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegine hem-de 12-nji martda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna bagyşlandy.

Çärä «TV-24» teleýaýlymynyň, «The Georgian Business Week» neşiriniň, «News Day Georgia» habarlar agentliginiň, «Geoecohub» elektron neşiriniň, «Резонанс», «Многонациональная Грузия», «Свободная Грузия», «Комсомольская правда» ýaly gazetleriň žurnalistleri, syýasatşynaslar, Gruziýanyň tehniki uniwersitetiniň, Grigol Robakidze adyndaky uniwersitetiň hem-de ýurduň Milli ylymlar akademiýasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingiň dowamynda Türkmenistanda ähli ulgamlar boýunça amala aşyrylýan özgertmeler, şeýle-de 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin gürrüň berildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasynda saýlaw uçastogy dörediler.