12-nji martda Türkmenistanda nobatdan daşary Prezident saýlawlary geçiriler

12-nji martda Türkmenistanda nobatdan daşary Prezident saýlawlary geçiriler

2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçiriler. Degişli Karary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Resminamada bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler».