Skoda 2021-nji ýylda dünýä bazaryna 2020-nji ýyldakydan 15% az awtoulag iberdi

Skoda 2021-nji ýylda dünýä bazaryna 2020-nji ýyldakydan 15% az awtoulag iberdi

Çehiýanyň awtomobil ägirdi Skoda tamamlanan ýylda dünýä bazaryna ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende, 15% az awtoulag iberdi. Bu barada TASS-a kärhananyň direksiýasynda habar berildi. 

“2021-nji ýylda dünýä bazaryna Skoda markaly 878 200 ýeňil awtomobil iberildi, bu 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, takmynan, 15% azdyr. 2020-nji ýylda 126 600 awtoulag köp iberilipdi. Bu koronawirus pandemiýasynyň awtomobil önümçiligine we islegine ýaramaz täsir etmegi, şeýle-de belli bir möhlet bilen Çehiýadaky zawodlarymyzyň togtadylmagyna getiren elektron bölekleriniň ýetmezçiligi netijesinde boldy” – diýlip, direksiýada bellenilýär. 

Çehiýada üç sany Skoda zawody bar. Olarda 34 müň töweregi adam işleýär.