Netflix baş keşpde Leonardo Di Kaprio bilen “Ýokaryk seretmäň” filmini çykardy

Netflix baş keşpde Leonardo Di Kaprio bilen “Ýokaryk seretmäň” filmini çykardy

Netflix striming hyzmatynda baş keşpleri Leonardo Di Kaprionyň we Jennifer Lourensiň ýerine ýetirmeginde “Ýokaryk seretmäň” komediýa filminiň relizi boldy.

Adam MakKeýiň bu filmi adamzady Ýere planetany ýok edip bilýän ägirt kometanyň golaýlaýandygyna ynandyrmakçy bolýan iki astronom barada gürrüň berýär. Ýöne hiç kim gahrymanlara ynanmak islemeýär, şol sebäpli olar hakykaty adamlara ýetirmek üçin metbugat-turuna gitmek kararyna gelýärler. Şol bir wagtyň özünde olary gülkünç däli hasaplap başlaýarlar. Bu aralykda asteroid Ýere golaýlaşýar. 

Filmde Di Kapriodan we Lourensden başga-da, Jona Hill, Meril Strip, Timoti Şalame, Ron Perlman, Rob Morgan we beýlekiler çykyş etdi diýip, igromania.ru habar berýär.