The Game Awards 2021 iň oňat mobil oýnuny yglan etdi

The Game Awards 2021 iň oňat mobil oýnuny yglan etdi

Genshin Impact oýny The Game Awards 2021 baýraklarynyň gowşurylyş dabarasynda iň oňat mobil oýny ugry boýunça ýeňiji boldy. Bu barada kanobu.ru habar berdi.

Oýny döredijiler baýraga mynasyp bolandan soň onda birnäçe sowgatly täze aksiýalary geçirmegi meýilleşdirýärler. Geçen gezekki şuňa meňzeş ýeňiş aksiýasynda oýunda Çeşme Daşy (Source Stones) paýlanypdy.
Şeýle hem, oýnuň täze keşpleri, täze jandarlary we lokasiýalary öz içine alýan täzelenmesiniň 2.4 wersiýasyny çykarmak meýilleşdirilýär. Täzelenme, takmynan, 2022-nji ýylyň başynda çykarylar diýlip garaşylýar.