The Game Awards 2021 iň oňat mobil oýnuny yglan etdi

  • 13.12.2021 14:01
  • 3462
The Game Awards 2021 iň oňat mobil oýnuny yglan etdi

Genshin Impact oýny The Game Awards 2021 baýraklarynyň gowşurylyş dabarasynda iň oňat mobil oýny ugry boýunça ýeňiji boldy. Bu barada kanobu.ru habar berdi.

Oýny döredijiler baýraga mynasyp bolandan soň onda birnäçe sowgatly täze aksiýalary geçirmegi meýilleşdirýärler. Geçen gezekki şuňa meňzeş ýeňiş aksiýasynda oýunda Çeşme Daşy (Source Stones) paýlanypdy.
Şeýle hem, oýnuň täze keşpleri, täze jandarlary we lokasiýalary öz içine alýan täzelenmesiniň 2.4 wersiýasyny çykarmak meýilleşdirilýär. Täzelenme, takmynan, 2022-nji ýylyň başynda çykarylar diýlip garaşylýar.

29.11.2022 16:39
10887

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21747

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2478

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8112

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...