Netflix iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bilen ýörite saýt döretdi

Netflix iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bilen ýörite saýt döretdi

Netflix akym hyzmaty top10.netflix.com saýtyny işe girizdi. Onda Netflix platformasynda öň ýerleşdirilen iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy neşir edildi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Kategoriýa boýunça her sanaw on orundan ybarat. Kategoriýalar şeýle görnüşde: iňlis dilindäki filmler, iňlis dilindäki seriallar, daşary ýurt dillerindäki filmler we daşary ýurt dillerindäki seriallar. Hyzmatyň işleýän ýurdunyň hersi üçin sanawyň öz wersiýasy bar. Reýting ulanyjylar tarapyndan filmleri we seriallary görmäge sarp edilen wagty hasaplamagyň esasynda düzüldi.

Sanaw yzygiderli täzelener. Indiki täzelenme 23-nji noýabra we ondan soň her sişenbe gününe meýilleşdirilýär.

Şeýle-de, hyzmatda kinoplatformanyň tutuş taryhynda iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bar. Iňlis dilindäki iň meşhur filmleriň sanawynda birinji orny “Bird Box”, seriallardan “Bridgerton” eýeledi. Daşary ýurt dillerindäki filmleriň arasynda Germaniýanyň “Blood Red Sky” filmi birinji orunda ýerleşýär, seriallaryň arasynda bolsa “Squid Game” has meşhurdyr.