Toyota täze 2022-nji ýylyň RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

Toyota täze 2022-nji ýylyň RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

Toyota SE gibrid wersiýasynda  2022-nji ýylyň täze RAV4 krossowerini tanyşdyrdy. Toyota RAV4 Amerikada iň köp satylýan krossowerdir. Şunuň bilen baglylykda, ýapon konserni 2022-nji ýylyň modeline birnäçe üýtgeşmeleri girizdi. Bu barada carsweek.ru habar berdi.

Iň uly üýtgeşme onuň SE Hybrid gibrid görnüşiniň goşulmagydyr. Ol adaty gibride garanyňda sport görnüşine has ýakyn, ýöne XSE Hybrid-den arzan bir zat isleýän awtoulag söýüjilerini özüne çekýär.

Täzelenen model täzeçe bezegli mata oturgyçlar bilen üpjün ediler. Krossowerde 7 dýuýmlyk maglumat-güýmenje ulgamy we alty dinamikaly ses ulgamy bar. Birneme köpräk çykdajy bilen müşderiler ýagyşa duýgur süpürgiçli, deriden edilen gyzdyrylýan rully we öňdäki oturgyçlary hem gyzdyrylýan gyş paketini alyp bilerler.

Has giňişleýin maglumat indiki aý çap ediler, ýöne 2022-nji ýylyň RAV4 Toyota-synyň bahasy, takmynan, 26,500 dollar bolar diýip, çeşme belleýär.