Möwsümiň iň moda reňki kesgitlendi

Möwsümiň iň moda reňki kesgitlendi

Žurnalistler nusgawy gara reňkiň ornuny tutýan şu möwsümiň iň moda reňkini kesgitlediler. Belli adamlaryň arasynda mele öwüşginleri giňden meşhurlyk gazandy diýip, “The Sun” neşiri moda hünärmenleriniň pikirini beýan edýär. Muny Trend ýetirýär.

Gözlegleriň dowamynda materialyň awtorlary 2021-nji ýylda köpçülige çykan meşhur modelleriň, blogerleriň, inflýuenserleriň, telekeçileriň we şa maşgalasynyň agzalarynyň obrazlaryny seljerdiler. Netijede, olar ýyldyzlaryň köpçülikde goňur, mele, sarymtyl we şuňa meňzeş reňkdäki eşiklerde has köp görünýändikleri baradaky netijä geldiler. 
Mysal üçin, şazada Uilýamyň aýaly Keýt Middlton mele palasso balagynda we longsliwde (ýeňi uzyn ýuka futbolka), şeýle-de paltoda we kapuçino reňkdäki ökjeli köwüşde göründi. Aktrisa Zendeýa 78-nji Wenesiýa kinofestiwalyna deri reňkli Balmain köýneginde geldi. 
Redaktorlaryň pikiriçe, açyk reňkli monohromik egin-eşikler eýelerini “gymmat görkezýärler”, şol bir wagtyň özünde egin-eşikleriň lýuks brendleriň hataryndan bolmagy hökmany däldir.
Şeýle-de, öz döwründe stil ikonalary şa gyzy Diananyň, aktrisalar Merilin Monronyň we Greýs Kelliniň bir reňkli eşikleriň muşdaklary bolandygy bellenilýär.