«Barselona» Dani Alwesiň gaýdyp gelendigini habar berdi

«Barselona» Dani Alwesiň gaýdyp gelendigini habar berdi

Dünýädäki iň meşhur oýunçy we braziliýaly goragçy Dani Alwes resmi taýdan katalonlylaryň “Barselonasyna” gaýdyp geldi. 38 ýaşly oýunçy bilen şertnama 2021/22-möwsüminiň ahyryna çenli niýetlenýär. Oýunçy indiki hepdede türgenleşige başlap bilýär, ýöne ýanwar aýyna çenli oýnap bilmez. Öň ol bu klub üçin 2008-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli çykyş edipdi diýip, sovsport.ru belleýär.

Alwes toparyň düzüminde alty gezek Ispaniýanyň çempionatynda, üç gezek Çempionlar ligasynda we UEFA-nyň Superkubogynda ýeňiji boldy, şeýle-de dört gezek ýurduň Kubogyny we Superkubogyny aldy.
Ol bu klub üçin karýerasynyň ilkinji döwründe ähli ýaryşlarda 391 oýna gatnaşyp, 21 gol geçirdi we 101 gol geçirimini etdi. 
Ýatlap geçsek, braziliýaly oýunçy sentýabr aýynda “San-Paulu” bilen şertnamasyny ýatyrdy, bu topar üçin ol 2019-njy ýyldan bäri oýnaýardy.