Abdul-Aziz Abdulwahabow Hakran Diazy ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady

Abdul-Aziz Abdulwahabow Hakran Diazy ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady

Moskwada garyşyk söweş sungaty boýunça ACA 131 ýaryşy geçirildi, onuň esasy duşuşygynda ýeňil agramda guramanyň çempiony russiýaly Abdul-Aziz Abdulwahabow braziliýaly Hakran Diazdan üstün çykdy.

Söweş çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Ilkinji raundda Abdulwahabow işjeňlik görkezen bolsa, soňkularda Diaz çempiony burça gabap, birneme aljyratmagy başardy. Jemleýji raund hakyky söweşe meňzedi - iki tarap hem gezekli-gezegine urgy geçirdiler. Netijede, söweş doly bäş tapgyrlap dowam etdi. Eminleriň karary 48-47 (üç gezek) Abdulwahabowyň we 48-47 (iki gezek) Diazyň peýdasyna boldy.

Abdul-Aziz Abdulwahabow eminleriň garyşyk karary bilen Hakran Diazdan üstün çykdy.