Türkmenistan Türkiýeden deri önümleriniň importyny tas 40% ýokarlandyrdy

Türkmenistan Türkiýeden deri önümleriniň importyny tas 40% ýokarlandyrdy

2021-nji ýylyň ýanwar – sentýabr aýlarynda Türkiýe Türkmenistana deri önümleriniň eksportyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 38% - 3,781 mln dollara çenli ýokarlandyrdy. Bu barada Türkiýäniň Söwda ministrligine salgylanyp, Trend habar berýär.

Sentýabr aýynda Türkiýeden Türkmenistana deri önümleriniň eksporty 308 müň dollara ýetdi, bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 24 göterim azdyr. 
Umuman, Türkiýe ýanwar – sentýabr aýlarynda deri önümleriniň eksportyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 28,3 göterim – 1,266 mlrd dollara çenli ýokarlandyrdy. Sentýabr aýynda Türkiýe 172,059 mln dollarlyk deri önümlerini eksport etdi, bu 2020-nji ýylyň şol aýyndaky görkezijiden 32 göterim köpdür.
Soňky 12 aýda (2020-nji ýylyň sentýabr aýy – 2021-nji ýylyň sentýabr aýy) deri önümleriniň türk eksporty 1,611 mlrd dollara barabar boldy.