Türkmenistanyň birźasynda 3 million dollarlyk 15 geleşik baglaşyldy

Türkmenistanyň birźasynda 3 million dollarlyk 15 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň telekeçileri pagta ýüplügini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Gazagystanyň işewürlerine float aýnasy ýerlenildi.
Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri manat serişdelerine jemi bahasy 16 million 775 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügini satyn aldylar.